Pentre Bach

3 tŷ hunan ddarpar
Ar agor i'r cyhoedd 1/4/16 £5/pen
Gweithgareddau llawn hwyl
Caffi Sali Mali ar agor

3 self catering cottages
Open to the public 1/4/16 £5/head
Fun activities
Sali Mali's Cafe open

Dyma ble ffilmwyd SALI MALI A'I FFRINDIAU yn y gyfres deledu i blant o'r enw 'Pentre Bach' ar gyfer S4C.

This is where the S4C TV series 'Pentre Bach' starring Sali Mali and her friends was filmed.

Mwy o wybodaeth / Further information:

01974 251676

e-bost / email