Pentre Bach

3 tŷ hunan ddarpar
Gweithgareddau llawn hwyl
Caffi Sali Mali ar agor

3 self catering cottages

Fun activities
Sali Mali's Cafe open

Ar agor i'r cyhoedd 11:00 - 16:00 (£5/pen):

Mis Gorffenaf: 22ail, 29fed

Mis Awst: 5ed, 12fed, 19fed, 26ed

Mis Medi: 2ail

Open to the public 11:00 - 16:00 (£5/head):

July: 22nd, 29th

August: 5th, 12th, 19th, 26th

September: 2nd

Dyma ble ffilmwyd SALI MALI A'I FFRINDIAU yn y gyfres deledu i blant o'r enw 'Pentre Bach' ar gyfer S4C.

This is where the S4C TV series 'Pentre Bach' starring Sali Mali and her friends was filmed.

Mwy o wybodaeth / Further information:

Ffoniwch: / Phone:

01974 251676

e-bost / email